Må legge ned barnevernsinstitusjon

Frelsesarmeen avvikler barnevernsinstitusjonen Solfeng etter hundre års drift.

Frelsesarmeens sosialstyre har besluttet at barnevernsinstitusjonen Solfeng på Nordstrand i Oslo skal avvikles 31. mars 2012. Solfeng er en institusjon for barn i alderen to til tolv år.

Leder av Frelsesarmeens barne- og familievern Anne Hernæs Hjelle, sier nedleggelsen kommer som et resultat av mangel på forespørsel om kjøp av plasser fra Fagteam og Oslo kommune. Rammeavtaler innebærer at oppdragsgiverne kun betaler for de døgnene de har barn på institusjon. Avtalene gir ikke øvrig driftsstøtte.

− Frelsesarmeen kan ikke lenger bære den økonomiske risikoen dette innebærer, sier Hernæs Hjelle.

Hun mener nedleggelsen også er en følge av den barnevernsfaglige dreiningen hvor man mener at barn under 12 år ikke skal i institusjon, men i fosterhjem.

− Frelsesarmeen er enig i at det gir bedre oppvekstvilkår for barn å vokse opp i en familie, men vi er bekymret for at så mange institusjoner legges ned i forhold til ivaretakelse av barn som trenger institusjonsplass for en periode, sier Hernæs Hjelle.

Hun påpeker at mange fosterhjem bryter sammen fordi behovene hos fosterbarnet er langt større enn det familien var forberedt på å takle.

− Ved en kartleggingsperiode i institusjon vil man kunne se barnets behov og finne et fosterhjem som passer for nettopp dette barnet, sier seksjonslederen.

Frelsesarmeen har i møter med Barne- og likestillings-departementet og Oslo kommune gjentatte ganger belyst problemene ved å drifte institusjoner når usikkerheten er så stor.

− Solfeng har gjennom årene justert driften i henhold til etterspørsel og behov. Blant annet har Solfeng vært akuttplasseringsenhet, levert kartlegginger og utredninger av barn for barnevernstjenesten, og tatt imot enslige, mindreårige asylsøkere. Det jobbes i dag med nye avtaleformer som er mer hensiktsmessige både for staten og for de ideelle aktørene. Dessverre hadde vi ikke økonomi til å vente på dette i forhold til Solfeng, sier Hernæs Hjelle.

Hun tror fagkompetansen også raskt går tapt når et fagmiljø løses opp. På Solfeng dreier det seg om 14,5 årsverk fordelt på 25 stillinger.

− Men Frelsesarmeen ønsker fortsatt å være en del av barnevernet i Norge, og vi ser på mulighetene for å være med på å utvikle og gjennomføre nye modeller, sier Anne Hernæs Hjelle.

Krigsropet kommer tilbake med flere reportasjer om utviklingen innen barnevernet.

randi.bjelland(a)frelsesarmeen.no

Denne artikkelen stod i Krigsropet nr 4 2012. Du finner flere smakebiter fra magasinet her